fbpx
 

Ωτορινολαρυγγολογικό – Νευροωτολογικό

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Το τμήμα αυτό λόγω της εξειδίκευσης των ιατρών και του εξοπλισμού του,
αποτελεί σημείο αναφοράς για τους ιατρούς της Αττικής όταν αντιμετωπίζουν ασθενείς με προβλήματα ιλίγγων και εμβοών.

● Κλινική Εξέταση
● Τονικό ακουόγραμμα
● Παιδικό τονικό ακουόγραμμα
● Τυμπανομετρία- προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών
● Προκλητά ακουστικά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους
● Εξέταση οπισθίου λαβύρινθου δια ταλαντευομένου εδράνου
● Ηλεκτρονυσταγμογραφήματος και ψυχρόθερμου διακλυσμού

ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Η δοκιμή των ακουστικών προκλητών δυναμικών του εγκεφαλικού στελέχους (ABR) χρησιμοποιείται σε παιδιά ή άλλα άτομα που δεν μπορούν να ακολουθήσουν μια τυπική εξέταση ακοής. Το ABR χρησιμοποιείται επίσης όταν υπάρχει πιθανότητα τα συμπτώματα να οφείλονται σε απώλεια της ακοής λόγω βλάβης του εγκεφαλικού στελέχους. Η διαδικασία περιλαμβάνει την τοποθέτηση ηλεκτροδίων στην κεφαλή. Τα ηλεκτρόδια κολλούν στο δέρμα και συνδέονται με έναν υπολογιστή. Με αυτό το τρόπο γίνεται η καταγραφή της δραστηριότητας του εγκεφαλικού κύματος από την απόκριση των ήχων που παράγονται μέσω των ακουστικών. Κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας το άτομο δεν χρειάζεται να κάνει κάτι μέχρι το τέλος της διαδικασίας όπου τα αποτελέσματα εκτυπώνονται στον υπολογιστή.
Για μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη διάγνωση, παρακαλείσθε να προσκομίζετε σε κάθε εξέτασή σας, το αποτέλεσμα της προηγούμενης εξέτασης, ώστε να γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων.

ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΙΑ

Με τη βοήθεια αυτών των εξετάσεων μπορεί να γίνει έλεγχος της ακεραιότητας της τυμπανικής μεμβράνης, να διαπιστωθεί αν δυσλειτουργεί η ευσταχιανή σάλπιγγα και αν υπάρχει υγρό στο αυτί, να διαγνωστεί αν υπάρχουν «τραύματα» στην τυμπανική μεμβράνη από παλιές φλεγμονές (ωτίτιδες). Η τυμπανομετρία είναι μια πολύ χρήσιμη δοκιμή της ακαμψίας του τυμπανικού υμένα και αξιολογεί την λειτουργία του μέσου ωτός. Μπορεί να είναι χρήσιμη στην ανίχνευση υγρού στο μέσο ους, αρνητικής πίεσης του μέσου ωτός, της διαταραχής των ακουστικών οσταρίων, της διάτρησης της τυμπανικής μεμβράνης και των συμπτωμάτων ωτοσκλήρυνσης.
Για μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη διάγνωση, παρακαλείσθε να προσκομίζετε σε κάθε εξέτασή σας, το αποτέλεσμα της προηγούμενης εξέτασης, ώστε να γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων.

(ΠΑΙΔΙΚΟ) ΤΟΝΙΚΟ ΑΚΟΟΓΡΑΜΜΑ

Το ακουόγραμμα δείχνει το επίπεδο ακοής του κάθε αυτιού του εξεταζόμενου σε ήχους διαφόρων συχνοτήτων και πραγματοποιείται και σε παιδάκια κάθε ηλικίας χωρίς κάποιον περιορισμό. Το αποτέλεσμα καταγράφεται σε ειδικό γράφημα που ονομάζεται ακουομετρικό διάγραμμα.
Το ακουόγραμμα πραγματοποιείται σε ειδικό ηχομονωμένο ακουομετρικό θάλαμο. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα φορέσετε στο κεφάλι σας ειδικά ακουστικά. Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή του ακουογράφου. Ο ακουογράφος παράγει ήχους διαφόρων συχνοτήτων και εντάσεων οι οποίοι φτάνουν μέσω των ακουστικών στα αυτιά σας, πρώτα στο ένα και μετά στο άλλο. Προκειμένου να εξεταστεί η λεγόμενη οστέινη αγωγή των ήχων, τοποθετείται στη μαστοειδή απόφυση (το κόκκαλο πίσω από το αυτί), ειδικό οστεόφωνο μέσω του οποίου χορηγούνται ηχητικά ερεθίσματα. Η καταγραφή της οστέινης αγωγής στο ακοόγραμμα αντανακλά τη λειτουργία του ακουστικού νεύρου.
Για μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη διάγνωση, παρακαλείσθε να προσκομίζετε σε κάθε εξέτασή σας, το αποτέλεσμα της προηγούμενης εξέτασης, ώστε να γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ ΔΙΑ ΤΑΛΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΔΡΑΝΟΥ

Η εξέταση αυτή γίνεται σε ανθρώπους που έχουν ζάλη, αστάθεια ή ίλιγγο. Προκαλούμε την αντίδραση του λαβυρίνθου βάζοντας κρύο και ζεστό νερό σε κάθε αυτί του εξεταζομένου ώστε να καταγράψουμε, με τη βοήθεια μίας κάμερα που τοποθετείται με μάσκα στο πρόσωπο, τις νυσταγμικές κινήσεις των ματιών. Η εξέταση διαρκεί περίπου 1 λεπτό κατά το οποίο ο εξεταζόμενος νιώθει πιθανόν αίσθηση ζάλης.
Για μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη διάγνωση, παρακαλείσθε να προσκομίζετε σε κάθε εξέτασή σας, το αποτέλεσμα της προηγούμενης εξέτασης, ώστε να γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Προετοιμασία Εξέτασης

Η συγκεκριμένη εξέταση απαιτεί ολική νηστεία δύο με τρεις (2-3) ώρες πριν την πραγματοποίησή της, για την αποφυγή εμέτου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η χρήση φακών επαφής και μακιγιάζ στην περιοχή των ματιών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΘΕΡΜΟΥ ΔΙΑΚΛΥΣΜΟΥ

Η εξέταση αυτή γίνεται σε ανθρώπους που έχουν ζάλη, αστάθεια ή ίλιγγο. Προκαλούμε την αντίδραση του λαβυρίνθου βάζοντας κρύο και ζεστό νερό σε κάθε αυτί του εξεταζομένου ώστε να καταγράψουμε, με τη βοήθεια μίας κάμερα που τοποθετείται με μάσκα στο πρόσωπο, τις νυσταγμικές κινήσεις των ματιών. Η εξέταση διαρκεί περίπου 1 λεπτό κατά το οποίο ο εξεταζόμενος νιώθει πιθανόν αίσθηση ζάλης.
Για μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη διάγνωση, παρακαλείσθε να προσκομίζετε σε κάθε εξέτασή σας, το αποτέλεσμα της προηγούμενης εξέτασης, ώστε να γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Προετοιμασία Εξέτασης

Η συγκεκριμένη εξέταση απαιτεί ολική νηστεία δύο με τρεις (2-3) ώρες πριν την πραγματοποίησή της, για την αποφυγή εμέτου κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η χρήση φακών επαφής και μακιγιάζ στην περιοχή των ματιών.

This will close in 0 seconds