ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

●  ΤΡΙΠΛΕΞ ΚΑΡΔΙΑΣ
●  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ
●  HOLTER ΡΥΘΜΟΥ
●  ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

TΡΙΠΛΕΞ ΚΑΡΔΙΑΣ

Το Triplex Καρδιάς είναι μια ακίνδυνη μέθοδος, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους ανθρώπους ακόμη και στις εγκυμονούσες, χωρίς επιπτώσεις στην υγεία τους, αφού χρησιμοποιεί υπερήχους και όχι ιονίζουσα ακτινοβολία. Μέσω της συγκεκριμένης εξέτασης μπορούν να απεικονιστούν εκτός από το σχήμα και τις διαστάσεις, η συστολική λειτουργία της καρδιάς, απότοκο εμφράγματος, η ύπαρξη ουλής στο μυοκάρδιο, η διαστολική λειτουργίας της καρδιάς, τις βαλβίδες (για την ύπαρξη στενώσεων ή ανεπάρκειας αυτών), η παρουσία μαζών και όγκων ή θρόμβων της καρδιάς και να διαγνώσει συγγενείς καρδιοπάθειες. Επίσης, με την εξέταση μπορούν να γίνουν και αιμοδυναμικές μετρήσεις.
Για μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη διάγνωση, παρακαλείσθε να προσκομίζετε σε κάθε εξέτασή σας, το αποτέλεσμα της προηγούμενης εξέτασης, ώστε να γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

Χρησιμοποιείται από τους ιατρούς για να καθοριστεί κατά πόσο λειτουργεί η καρδιά του ασθενούς κατά την φυσική δραστηριότητα. Όταν η καρδιά αντλεί εντονότερα αίμα κατά την διάρκεια της άσκησης, η δοκιμασία κόπωσης μπορεί να αποκαλύψει προβλήματα όπως κακή παροχή αίματος στις στεφανιαίες αρτηρίες. Αυτά τα προβλήματα μπορεί να μην είναι εμφανή στην ήπια σωματική δραστηριότητα. Το τεστ κοπώσεως επίσης βοηθά τον ιατρό να συστήσει στους ασθενείς τον καλύτερο τρόπο φυσικής δραστηριότητας τους. Τυπικά το τεστ κόπωσης περιλαμβάνει περπάτημα σε κυλιόμενο τάπητα ή στατικό ποδήλατο ενώ παρακολουθείται η αναπνοή, η αρτηριακή πίεση και η καρδιακή συχνότητα του ασθενούς.
Για μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη διάγνωσή, παρακαλείσθε να προσκομίζετε σε κάθε εξέτασή σας, το αποτέλεσμα της προηγούμενης εξέτασης, ώστε να γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων.
Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εξέτασης απαιτείται ειδική προετοιμασία, την οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ.

Προετοιμασία Εξέτασης

Η συγκεκριμένη εξέταση απαιτεί ολική νηστεία δύο με τρεις (2-3) ώρες πριν την πραγματοποίησή της αφού θα χρειαστεί να τρέξετε ή περπατήσετε με έντονο βηματισμό στον κυλιόμενο τάπητα.

HOLTER ΡΥΘΜΟΥ

Σε περίπτωση που ο καρδιολόγος υποπτευτεί μία αρρυθμία μπορεί να σας συστήσει να βάλετε ένα Holter ρυθμού. Πρόκειται για μία ηλεκτρονική συσκευή, μικρών διαστάσεων, η οποία καταγράφει το ηλεκτροκαρδιογράφημα του εξεταζόμενου για ένα ολόκληρο 24ωρο, σε συνθήκες καθημερινής δραστηριότητας. Από τη συγκεκριμένη συσκευή εξέρχεται μια δεσμίδα 5-7 καλωδίων τα οποία καταλήγουν στους αντίστοιχους ακροδέκτες. Οι τελευταίοι με ειδικά αυτοκόλλητα προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες θέσεις στο θώρακα του ασθενούς . Ο ασθενής, «φορά» τη συσκευή ενώ αυτή καταγράφει το ηλεκτροκαρδιογράφημά του. Κατά την ανάγνωση της καταγραφής ο καρδιολόγος εντοπίζει ακριβώς τη στιγμή που ο ασθενής ένιωσε το σύμπτωμα και αξιολογεί το αν αυτό προκλήθηκε από την καρδιά του ασθενούς ή όχι. Περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν τον ιατρό να σας προτείνει την τοποθέτηση του Holter είναι:
• η εμφάνιση αισθήματος παλμών για την διερεύνηση παρουσίας αρρυθμιών,
• διερεύνηση για στεφανιαία νόσο,
• διερεύνηση εγκεφαλικών επεισοδίων (παρουσία κολπικής μαρμαρυγής)
• έλεγχος της αποτελεσματικότητας βραδυκαρδιακών και αντιαρρυθμικών φαρμάκων
Για μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη διάγνωση, παρακαλείσθε να προσκομίζετε σε κάθε εξέτασή σας, το αποτέλεσμα της προηγούμενης εξέτασης, ώστε να γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

Με τη χρήση των ηλεκτροδίων πάνω στο δέρμα από τη μια και την άλλη πλευρά της καρδιάς, καθίσταται δυνατή η καταγραφή των ηλεκτρικών δυναμικών που παράγονται από αυτή. Η καμπύλη που λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο ονομάζεται ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Για μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη διάγνωση, παρακαλείσθε να προσκομίζετε σε κάθε εξέτασή σας, το αποτέλεσμα της προηγούμενης εξέτασης, ώστε να γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων.