ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

Η Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας δείχνει αν κάποιος έχει φυσιολογική οστική πυκνότητα, χαμηλή οστική πυκνότητα ή οστεοπόρωση. Είναι η μόνη μέθοδος που μπορεί να διαγνώσει την οστεοπόρωση. Όσο χαμηλότερη οστική πυκνότητα έχει κανείς, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος. Μια τέτοια εξέταση θα βοηθήσει τον ιατρό σας να :

● Μάθει αν έχετε αδύναμα και εύθραυστα οστά
● Εκτιμήσει τον κίνδυνο κατάγματος οστού στο μέλλον
● Εκτιμήσει αν η οστική σας μάζα βελτιώνεται, παραμένει στα ίδια επίπεδα ή χειροτερεύει,
● Εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνετε και να πάρει αποφάσεις για την συνέχιση, διακοπή ή τροποποίησή της.

Η εξέταση αυτή δεν πραγματοποιείται σε εγκυμονούσες ή γυναίκες με πιθανότητα εγκυμοσύνης.

Για μια πιο αξιόπιστη και ολοκληρωμένη διάγνωση, παρακαλείσθε να προσκομίζετε σε κάθε εξέτασή σας, το αποτέλεσμα της προηγούμενης εξέτασης, ώστε να γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων.