ΤΜΗΜΑ ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

Περιλαμβάνει  προαιρετική και δωρεάν αξιολόγηση αποτελεσμάτων από τη συστεγαζόμενη ενδοκρινολόγο.

Προσφορά 50 ευρώ