Εξοπλισμός

Η Ιατρική Πίστη στεγάζεται σε 2 4όροφα ιδιόκτητα κτίρια και διαθέτει τα ακόλουθα τμήματα.

Ο Ιατρο-τεχνολογικός εξοπλισμός, τα ιατρικά μηχανήματα και οι υποδομές δικτύου και λογισμικού είναι ότι πιο σύγχρονο υπάρχει στις μέρες μας.

Το κέντρο μας διαθέτει ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή και διαγνώσεων, καθώς και συστήματα αποθήκευσης ιατρικών εικόνων και λήψεων.

Τμήματα και Ιατρικός Εξοπλισμός